Header Ads

Showing posts with label असंही असतं प्रेम. Show all posts
Showing posts with label असंही असतं प्रेम. Show all posts

तु प्रेम आहेस माझं

February 19, 2015
तु प्रेम आहेस माझं, वाळवंटातल्या हिरवळीसारखं, मनाला शांत करणारं.. तु प्रेम आहेस माझं, पहिल्या पावसासारखं, चिंब भिजावं असं वाटण्यासारखं.. ...Read More

एक गोड प्रेम कथा

December 08, 2013
ती: खूप मना पासून आवडतोस रे तू मला..... तो: खरच तू देखील माझ्या साठी जीव कि प्राण आहेस..... ती: कसे अचानक भेट्लो ना आपण ??? तो: हो ना ...Read More

ते पण एक वय असतं

September 30, 2013
ते पण एक वय असतं तिच्यावरचं खरं प्रेम तिला सांगून टाकायचं तिच्या उत्तराची वाट पाहत रात्रंदिवस झुरायचं  ते पण एक वय असतं लग्नाच्या '...Read More

कस करायच असत

September 30, 2013
मला कुणी सांगेल का पाहिले प्रेम कस करायच असत दिवस रात्र २४ तास फक्त तिलाच पुजयाच असत तिच्याच आठवणीने स्वताला विसरायच असत कॉलेज/ रूम / र...Read More

प्रेम नसतं

September 02, 2013
आपल्याला कोणी आवडणं हे प्रत्येक वेळी च प्रेम नसतं आकर्षणाचं स्वप्नं ते आकर्षणंच असतं... मान्य आहे,आकर्षणात प्रेम केव्हा केव्हा दिसतं... ...Read More

असंही असतं प्रेम

July 31, 2013
कधीच ती आपली होऊ शकणार नाही आयुष्यात कधीही येऊ शकणार नाही हे माहित असूनही प्रेम करत राहायचं तिलाजीवापाड जपत राहायचं अपेक्षा न ठेवता निराग...Read More

हे असंच असतं

July 24, 2013
आयुष्य...हे असंच असतं....................... कधी कधीखुप आनन्द देतं नमागताही सुख देतं, पण अच्यानक हासता हासता रडवतं आयुष्य...हे असंच असतं......Read More

प्रेम असतं

July 23, 2013
रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. हातात हात धरुन चालणं प्रेम नसतं ती नसताना तिचं असणं प्रेम ...Read More

कुणीतरी हवं असतं

March 03, 2012
कुणीतरी हवं असतं, जीवनात साथ देणारं हातात हात घेऊन, शब्दाविना बोलणारं.... कुणीतरी हवं असतं, जीवाला जीव देणारं फुलातल्या सुगंधासारखं, आ...Read More
Powered by Blogger.