Recent comments

Breaking News

Showing posts with label असं सोडुन का जातं. Show all posts
Showing posts with label असं सोडुन का जातं. Show all posts

ती सोडुन

September 30, 2013
ती सोडुन जाण्याची भीती वाटतेय मला पण आजतरी कस सांगु मी तिला खुप प्रेम करतो मी तिच्यावर , समजतच का नाही हे तिला आमची ही मैत्री कायम हवी आहे म...

लोक सोडून जातील

March 20, 2013
जीवनात वेळ कशी हि असो वाईट किवा चांगली . ती नक्कीच बदलते पण , चांगल्या वेळेत वाईट काम करू नका जेणे करून वाईट वेळेत लोक सोडून जातील .

सोडुन जातात

March 20, 2013
माणंसावर जेवढ प्रेम कराव तेवढेच ते दुर जातात,फुलाना जास्त कवटाळल्यानंतर पाकळ्या हि गळुन जातात,ज्याना मनापासुन आपल मानल तिच आपल्याला विसर...

असं सोडुन का जातं

December 23, 2012
कुणाला कुणी असं सोडुन का जातं? रेशमी वाटणारी घट्ट नाती कुणी तोडुन का जातं? मनाशी मनं आधी जुळवायची कशाला? जुळलेली मनं पायदळी मग तुड...

मी आता जगू का मरू

January 24, 2012
तू का गेलीस जिवनातून माझ्या, आता काय माझे उरणार, जाऊ नको दुर अशी, सांग मला, तू कधी मला मिळणार ? ... चेहरा माझा पाहू नको, कि चेहरा ...