ती सोडुन ती सोडुन

ती सोडुन जाण्याची भीती वाटतेय मला पण आजतरी कस सांगु मी तिला खुप प्रेम करतो मी तिच्यावर , समजतच का नाही हे तिला आमची ही मैत्री कायम हवी आहे म...

Read more »

लोक सोडून जातील लोक सोडून जातील

जीवनात वेळ कशी हि असो वाईट किवा चांगली . ती नक्कीच बदलते पण , चांगल्या वेळेत वाईट काम करू नका जेणे करून वाईट वेळेत लोक सोडून जातील .

Read more »

सोडुन जातात सोडुन जातात

माणंसावर जेवढ प्रेम कराव तेवढेच ते दुर जातात,फुलाना जास्त कवटाळल्यानंतर पाकळ्या हि गळुन जातात,ज्याना मनापासुन आपल मानल तिच आपल्याला विसर...

Read more »

असं सोडुन का जातं असं सोडुन का जातं

कुणाला कुणी असं सोडुन का जातं? रेशमी वाटणारी घट्ट नाती कुणी तोडुन का जातं? मनाशी मनं आधी जुळवायची कशाला? जुळलेली मनं पायदळी मग तुड...

Read more »

मी आता जगू का मरू मी आता जगू का मरू

तू का गेलीस जिवनातून माझ्या, आता काय माझे उरणार, जाऊ नको दुर अशी, सांग मला, तू कधी मला मिळणार ? ... चेहरा माझा पाहू नको, कि चेहरा ...

Read more »
 
Top