असं बोलणारी. असं बोलणारी.

एक मैत्रिण....... आपल्याला पण एक मैत्रिण असावी! समोर आलॊ की थोडीशी हड्बडावी बोलली नाही तरी आपल्याकडे बघून गोड हसावीचालता चालताच पाठून तिनं...

Read more »
 
Top