तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही

तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही..?? हे ओळखण्याच्या आठ निशाणीया.. १)तुम्ही त्यांचे sms पुन्हा पुन्हा वाचता.. २)तुम्ही त्याच्यासमोर यायला घ...

Read more »

असं फक्त प्रेम असंत. असं फक्त प्रेम असंत.

असं फक्त प्रेम असंत असं फक्त प्रेम असंत त्याला हृदयातचं जपायचं असतं प्रेमात अधिकार असतो पण गाजवायचा नसतो प्रेमात गुलाम असतो पण राबवायचा नसत...

Read more »
 
Top