असं प्रेम करावं असं प्रेम करावं

थोडं सांगावं थोडं लपवावं, असं प्रेम करावं थोडं रुसावं थोडं हसावं, असं प्रेम करावं गुपचुप फोन वर बोलावं, कोणाची नज़र पडताच पटकन “अगं” चा...

Read more »

अग वेडे खरे प्रेम अग वेडे खरे प्रेम

अग वेडे खरे प्रेम खरच काही मागत नसते देणे घेणे त्याच्या हिशोबात मुळीसुद्धा नसते प्रेमासाठी फक्त एकदाच प्रेम करून बघ लाख दु:ख येवू देत पण ज...

Read more »

जिवापार प्रेम करावस वाटत जिवापार प्रेम करावस वाटत

 तुला चोरून बघताना मला खुप बर वाटत तुझ्या मागुन फिरताना तुझ्या सोबत फिरावस वाटत तुझ ते निरागस हास्य निहारून पहावस वाटत हातात हात घालून...

Read more »

प्रेम करणं सोपं नसतं प्रेम करणं सोपं नसतं

प्रेम करणं सोपं नसतं, सर्व करतात म्हणून करायच नसतं, चित्रपटात बघीतलं म्हणून करायच नसतं, पुस्तकात वाचलं म्हणून करायच नसतं, तर कुणाकडून ...

Read more »

प्रेम करा हव्यास नको प्रेम करा हव्यास नको

एकदा एक मुलगा आणि एक मुलगी बागेत हातात हात,गळ्यात गळे घालून बसलेले असतात त्याच बागेत एका वयस्कर जोडपे येते,हे त्या तरुण जोडप्याला काळातच न...

Read more »

हेच खर प्रेम हेच खर प्रेम

" प्रेम म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून.. आपलं प्रत्येक कर्तव्य प्रामाणिकपणे पूर्ण करणं...हेच खर प्रेम....!! "

Read more »

कधीतरी कधीतरी

कधीतरी अशीच एक संध्याकाळ असेल कधीतरी अशीच एक संध्याकाळ असेल, ह्रदयात तूझी प्रीत अन ओठावर गीत असेल...सगळया आठवणी क्षणात डोळयासमोरून जातील,...

Read more »

हे असंच असतं हे असंच असतं

आयुष्य...हे असंच असतं....................... कधी कधीखुप आनन्द देतं नमागताही सुख देतं, पण अच्यानक हासता हासता रडवतं आयुष्य...हे असंच असतं......

Read more »

हे असंच असतं हे असंच असतं

आयुष्य...हे असंच असतं....................... कधी कधी खुप आनन्द देतं नमागताही सुख देतं, पण अच्यानक हासता हासता रडवतं आयुष्य...हे असंच असतं...

Read more »

रागवू नकोस मला रागवू नकोस मला

रागवू नकोस मला मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही, उ...

Read more »

असं प्रेम करावं असं प्रेम करावं

असं प्रेम करावं थोडं सांगावं थोडं लपवावं, असं प्रेम करावं थोडं रुसावं थोडं हसावं, असं प्रेम करावं... गुपचुप फोन वर बोलावं, कोणाची नज़र...

Read more »

"प्रेम"हा असा शब्द आहे "प्रेम"हा असा शब्द आहे

"प्रेम"हा असा शब्द आहे की,जो एखाद्या मुलाला समजला तर मुलीला समजत नाही........!!! जर तो मुलीला समजला तर मुलाला समजत नाही......!...

Read more »

प्रेम कधी करू नये प्रेम कधी करू नये

प्रेम कधी करू नये, हे प्रेम केल्यावरच कळत, आणि, प्रेम आंधळ असत, हे लग्न केल्यावरच कळत, ...आणि, हे कोणाला माहित नसत, म्हणूनच जग फसत.

Read more »
 
Top