असं घडूच शकत नाही. असं घडूच शकत नाही.

तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय असं घडूच शकत नाही डोळे मिटल्यावरही तुला पहावंस वाटतं उगीच असं घडत नाही तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय...

Read more »
 
Top