Header Ads

Showing posts with label असं घडूच शकत नाही.. Show all posts
Showing posts with label असं घडूच शकत नाही.. Show all posts

असं घडूच शकत नाही.

July 07, 2013
तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय असं घडूच शकत नाही डोळे मिटल्यावरही तुला पहावंस वाटतं उगीच असं घडत नाही तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय...Read More
Powered by Blogger.