Header Ads

Showing posts with label असं घडूच शकत नाही. Show all posts
Showing posts with label असं घडूच शकत नाही. Show all posts

का असी घाबरतेस

October 15, 2013
ठाउक आहे मला तु हि  माझ्यावर प्रेम करतेस, पण प्रेम करते तुझ्यावरच  हे गुपीत मनातल ओठावर आणन्यास थोडी घाबरतेस समोर येताच मी नकळत  गालात...Read More

हट्ट ही धरणार नाही

September 20, 2013
चार पावलं आपण  सोबत चालत जाऊ तुझे आणि माझे सूर  कुठवर जुळतात पाहु... अर्थात जमत असेल तर चल मी आग्रह करणार नाही आज तरी, "तुला यावच ...Read More

असं घडूच शकत नाही

August 01, 2013
डोळे मिटल्यावरही तुला पहावंस वाटतं उगीच असं घडत नाही तुला स्वप्नातघेतल्याशिवाय मनही निजू शकत नाही तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय असं घडू...Read More

नसतेस घरी तू जेंव्हा

May 25, 2012
नसतेस घरी तू जेंव्हा जीव तुटका तुटका होतो, जगण्याचे विरती धागे संसार फाटका होतो. नभ फाटून वीज पडावी कल्लॊळ तसा ऒढवतो, ही धरा दिशाह...Read More

समजत नाही

April 28, 2011
ओढ" म्हणजे काय ते जीव लावल्याशिवाय समजत नाही. "विरह" म्हणजे काय ते प्रेमात पडल्याशिवाय समजत नाही. ... "प्रेम"...Read More
Powered by Blogger.