Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अश्रूंची. Show all posts
Showing posts with label अश्रूंची. Show all posts

एक अश्रू

July 30, 2013
एक अश्रू.. तुझ्यासाठीचजपून ठेवलेला.. जेव्हा ..गर्दीतही खूप एकटं वाटतं.. तेव्हा.. तोअश्रू.. हलकेच माझ्या पापण्यांना भिजवतो.. पण वाहत मात्र न...

तुला अश्रूंमध्ये

July 24, 2013
तुला नको असलातरी मला शेवटचं भेटायचं आहे तू कधीच न दिसण्याच्या आधी डोळे भरून पहायचा आहे . ठरवलं आहे दोघांनीही कि भेटल्यावर डोळ्यांत आणायच...

अश्रूंची

July 22, 2013
वेदना फक्त ह्रदयाचा आधार घेऊन सामावल्या असल्या तर कदाचीत कधी डोळेभरून येण्याची वेळ आलीच नसती, शब्दांचा आधार घेऊन जर दु:ख व्यक्त करता आले असत...