Header Ads

Showing posts with label अशीही माझी एक मैत्रीण असावी. Show all posts
Showing posts with label अशीही माझी एक मैत्रीण असावी. Show all posts

एखादी मैत्रीण असावी

May 08, 2015
एखादी मैत्रीण असावी .....                  थोडं हसवणारी थोड रागवणारी                  पण अचूक मार्ग दाखविणारी   एखादी मैत्रीण असावी…    ...Read More

मैत्री म्हणजे

April 12, 2015
मैत्री म्हणजे शब्दांशिवाय एकमेकांचं मन जाणून घेणं, चुकलं तर ओरडणं, कौतुकाची थाप देणं, एकमेकांचा आधार बनणं, मैत्री म्हणजे अतूट विश्वास, ...Read More

मैत्री अशी असावी

October 15, 2013
हाथ आणि डोळे प्रमाणे असतात जेह्वा हाताना यातना होतात तेह्वा डोळे रडतात आणि जेह्वा डोळे रडतात तेह्वा हाथ अश्रू पुसतात !!  भरकटलेल्या ...Read More

मैत्री केली तुझ्याशी

April 20, 2012
मैत्री केली तुझ्याशी ठेवूनि एक आशा मनाशी पण... आपल्या मैत्रीला नव्हती साथ आपल्या नाशिबांची ... केला खूप प्रयत्न आपली मैत्री टिकव...Read More
Powered by Blogger.