Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अशीच यावी वेळ एकदा. Show all posts
Showing posts with label अशीच यावी वेळ एकदा. Show all posts

अशीच आहे ती

June 15, 2014
भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी"मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस" असं बोलल्य...

सुखी असावी

December 16, 2013
एक होती गोड परी माझ्या स्वपनात असणारी,जरी असली ती तीच्या घरी तरी माझ्या ह्रुदयात वसणारी. एक वेळ होती जेव्हा होती ती माझी राणी, आठवण त...

अशीच आहे ती

September 30, 2013
अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी "मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस...

अशीच आहे ती

August 19, 2013
अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी " हळूच "सॉरी" बोलून जीभ चावणारी .... अशीच आहे ती ....... पावसात चालताना ...

एकदा एक

July 01, 2013
एकदा एक पोरगा त्याच्या गर्लफ्रेँन्डला रात्री घर भिँतीवर हात ठेवुन तिच्याजवळ उभा राहतो... आणि एका Kiss चा आग्रह करतो..... पोरगी म्हणते - ...

अशीच आहे ती

January 04, 2012
अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी "मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसली...