Header Ads

Showing posts with label अशीच नाती मी जपणार .. Show all posts
Showing posts with label अशीच नाती मी जपणार .. Show all posts

ती कारण होती

June 01, 2014
मी हसत होतो, ती हसवत होती, मी फसत होतो, ती फसवत होती..... मी चिडत होतो, ती चिडवत होती, मी रडत होतो, ती रडवत होती..... मी बोलत होतो, ती विच...Read More

अशीच नाती मी जपणार .

July 23, 2013
काही असतात अशाआठवणी, ज्या मनात वसुनी राहतात, कोण कुठली माणसे काही, आपलीशी मग वाटतात, असेच नाते माझे जुडले, होते जे अनोळखी, वेगवेगळे जरी किना...Read More
Powered by Blogger.