Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अशीच नाती मी जपणार. Show all posts
Showing posts with label अशीच नाती मी जपणार. Show all posts

मी कशी वाटते तुला

June 14, 2015
मी कशी वाटते तुला ? तिने अचूक खडा मारला प्रश्न साधा सरळ, पण माझा अभिमन्यु झाला हे काय वेड्यासारख, मी प्रश्न टाळउन पाहिला तिच्या मनात एकच, ...

अशीच आहे ती

June 15, 2014
भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी"मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस" असं बोलल्य...

अशीच आहे ती

September 30, 2013
अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी "मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस...

जीवापलीकडे जपावं

September 25, 2013
ज्यांच्या सोबत हसता येतं अशी बरीच माणसं असतात आपल्या आयुष्यात. पण ज्याच्या समोर मनमोकळं रडता येतं ना असं एखादंच कुणीतरी असतं. आणि...

साताजन्मांची नाती

September 20, 2013
प्रेम असावं निरपेक्ष, आभाळासारखं निरभ्र जीव ओतून केलेलं, निर्मळ आणि शूभ्र मावळत्या सूर्यासारखी ऊबदार असावी सोबतीची जाणीव सगळे आसपास असले...