अशीच आहे ती अशीच आहे ती

भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी"मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस" असं बोलल्य...

Read more »

क्या बात है क्या बात है

पुस्तकाची पाने पलटताना एक विचार मनात येतो आयुष्याची पाने अशीच पलटली तर "क्या बात है" ...!!! स्वप्नात अनेक गोष्टी पूर्ण होतात ...

Read more »

  अशीच आहे ती अशीच आहे ती

अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी "मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस...

Read more »

अशीच आहे ती अशीच आहे ती

अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी " हळूच "सॉरी" बोलून जीभ चावणारी .... अशीच आहे ती ....... पावसात चालताना ...

Read more »

 मला आधार देना मला आधार देना

एकदा पुन्हा जवळ घेऊन मला आधार देना. तुझ्या विरहात मी खूप खचलो आहे ग जगण्याची अशा आता उरलीच नाही एकदा जवळ घेऊन मला श्वास सोडू देना .. कमनशी...

Read more »

  अशीच आहे ती अशीच आहे ती

अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी "मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसली...

Read more »

ती , मी आणि ती एक सायंकाळ ती , मी आणि ती एक सायंकाळ

कधी ना विसरणारी ती कधी ना विसरणारा मी आणि पुष्टच्या आठवणीची ती एक सायंकाळ ती , मी आणि ती एक सायंकाळ !! अखंड धरती ती अनंत आकाश मी ...

Read more »
 
Top