Header Ads

Showing posts with label अशीच आहे ती. Show all posts
Showing posts with label अशीच आहे ती. Show all posts

अशीच आहे ती

June 15, 2014
भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी"मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस" असं बोलल्य...Read More

क्या बात है

November 24, 2013
पुस्तकाची पाने पलटताना एक विचार मनात येतो आयुष्याची पाने अशीच पलटली तर "क्या बात है" ...!!! स्वप्नात अनेक गोष्टी पूर्ण होतात ...Read More

अशीच आहे ती

September 30, 2013
अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी "मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस...Read More

अशीच आहे ती

August 19, 2013
अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी " हळूच "सॉरी" बोलून जीभ चावणारी .... अशीच आहे ती ....... पावसात चालताना ...Read More

मला आधार देना

December 23, 2012
एकदा पुन्हा जवळ घेऊन मला आधार देना. तुझ्या विरहात मी खूप खचलो आहे ग जगण्याची अशा आता उरलीच नाही एकदा जवळ घेऊन मला श्वास सोडू देना .. कमनशी...Read More

अशीच आहे ती

January 04, 2012
अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी "मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसली...Read More
Powered by Blogger.