अशी हवी जरी अशी हवी जरी

एक तरी मैत्रीण अशी हवी जरी न बघता पुढे गेलो तरी मागुन आवाज देणारी आपल्यासाठी हसणारी वेळ आलीच तर अश्रूही पुसणारी स्वतःच्या घासातला घास आठवणी...

Read more »

ती पुना हवी आहे ती पुना हवी आहे

मला आज ती पुना हवी आहे....तुला पाहून दिवसाची सुरवात करायला........र ात्री तुला sms करून जागवायला ा आज ती पुना हवी आहे....हकाने माजाशी भांडा...

Read more »

 माझे सर्व तु परत कर माझे सर्व तु परत कर

तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो आहे एक वर्षभर माझ्यावर केलेल्या प्रेमाबद्दल आभार तुझे मानतो आहे तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो...

Read more »
 
Top