अशी कोणी असेल का ? अशी कोणी असेल का ?

अशी कोणी असेल का? आयुष्याच्या नवीन वळणावर, माझा हाथ विश्वासाने पकडणारी , जीवनाच्या काटेरी रस्त्यावर, प्रेमाचे फुल पडणारी अशी कोणी असे...

Read more »
 
Top