Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अशी कोणी असेल का.. Show all posts
Showing posts with label अशी कोणी असेल का.. Show all posts

अशी कोणी असेल का ?

July 01, 2013
अशी कोणी असेल का? आयुष्याच्या नवीन वळणावर, माझा हाथ विश्वासाने पकडणारी , जीवनाच्या काटेरी रस्त्यावर, प्रेमाचे फुल पडणारी अशी कोणी असे...