Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अशी काही हसतेस तू. Show all posts
Showing posts with label अशी काही हसतेस तू. Show all posts

तू आणि मी

March 28, 2015
पाऊस आणि जमीन यांच किती सुंदर प्रेम. जमीन झेलायला आतुर पावसाचा प्रत्येक थेंब, माझ्या जीवनात तू पावसासारखं बरसावं, त्यासाठी मी रात्रंद...

मी हसत उत्तर दिले

December 09, 2013
कुणीतरी मला विचारले, ती कुठे आहे. मी हसत उत्तर दिले.... माझ्या श्वासात, माझ्या हृदयात, माझ्या हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यात.... यावर पुन्हा वि...

दुस-याला हसवायचं

July 30, 2013
चालता चालता कधीतरी ठेच लागणारच जगायच म्हंटल्यावर दु:ख हे असणारच. ठेच लागणार म्हणून चालायच का सोडायच? दू:ख आहे म्हणून का जगायच सोडायच?दु:खात...