तू आणि मी तू आणि मी

पाऊस आणि जमीन यांच किती सुंदर प्रेम. जमीन झेलायला आतुर पावसाचा प्रत्येक थेंब, माझ्या जीवनात तू पावसासारखं बरसावं, त्यासाठी मी रात्रंद...

Read more »

तु हसत राहिलीस अन मी बघत राहिलो तु हसत राहिलीस अन मी बघत राहिलो

तु हसत राहिलीस अन मी बघत राहिलो..  तु बोलत राहिलीस अन मी ऐकत राहिलो.. तु रोज स्वप्नांत दिसत राहिलीस..   अन मी श्वास घेत राहिलो.. लोक म...

Read more »

आपल्या बरोबरच का होतं आपल्या बरोबरच का होतं

असं नेहमी आपल्याबरोबरच का होतं?? पहिल्यांदा सर्वाप्रमाणेच शाळा बोअर वाटतं अचानक एक दिवस तो गोड चेहरा वर्गात येतो आणि अख्खी शाळा लाईफ ब...

Read more »

मी हसत उत्तर दिले मी हसत उत्तर दिले

कुणीतरी मला विचारले, ती कुठे आहे. मी हसत उत्तर दिले.... माझ्या श्वासात, माझ्या हृदयात, माझ्या हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यात.... यावर पुन्हा वि...

Read more »

दुस-याला हसवायचं दुस-याला हसवायचं

चालता चालता कधीतरी ठेच लागणारच जगायच म्हंटल्यावर दु:ख हे असणारच. ठेच लागणार म्हणून चालायच का सोडायच? दू:ख आहे म्हणून का जगायच सोडायच?दु:खात...

Read more »

फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं

प्रेम म्हणजे सुंदर पहाट..... कधीही न हरवणारी जीवनाची वाट.. आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं..... सगळीउत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न.... फुलणारं ...

Read more »
 
Top