प्रेयसी कशी असावी प्रेयसी कशी असावी

प्रेयसी कशी असावी? राई एवढ्या हृदयात आभाळाएवढे प्रेम करणारी प्रेयसी कशी असावी? दिलेल्या छोट्या वस्तुंविषयी अभिमान असणारी प्रेयसी कशी असावी? ...

Read more »

हक्क आहे माझा तुझ्यावर हक्क आहे माझा तुझ्यावर

तुझ्या डोळ्यातील अश्रू, माझ्या डोळ्यात लपवेल.. . तुझ्याकडे येणारे सारे दुःख, स्वःतावर झेलेल.. . तुझ्या रस्त्यातील काटे, माझ्या हातांनी...

Read more »

अशी हवी जरी अशी हवी जरी

एक तरी मैत्रीण अशी हवी जरी न बघता पुढे गेलो तरी मागुन आवाज देणारी आपल्यासाठी हसणारी वेळ आलीच तर अश्रूही पुसणारी स्वतःच्या घासातला घास आठवणी...

Read more »

अशी आहे माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी

माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी प्रेमाला प्रेम समजणारी ती प्रेयसी आहे माझी मीजसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी... खुबसुरत नसलीतरी, ...

Read more »

तिला माहीत आहे तिला माहीत आहे

तिला माहीत आहे मी नाही राहू शकत तिच्या शिवाय..... भेटायच होत मला, म्हणून बघायची ओढ लागली, पण उशीर झाला म्हणून ट्रेन पकडायची जास्त गरज...

Read more »

अहो! प्रेयसी माझी, एम.बी.बी.एस आहे अहो! प्रेयसी माझी, एम.बी.बी.एस आहे

तिला म्हणालो, मला आजकाल झोप येत नाही काय करु , तुझी आठवण मला झोपूच देत नाही क्षणभर विलम्ब न करता तिने तिची पर्स उघडली झोपेची गोळी काढून,मा...

Read more »
 
Top