Header Ads

Showing posts with label अशी आहे माझी प्रेयसी. Show all posts
Showing posts with label अशी आहे माझी प्रेयसी. Show all posts

प्रेयसी कशी असावी

March 13, 2015
प्रेयसी कशी असावी? राई एवढ्या हृदयात आभाळाएवढे प्रेम करणारी प्रेयसी कशी असावी? दिलेल्या छोट्या वस्तुंविषयी अभिमान असणारी प्रेयसी कशी असावी? ...Read More

हक्क आहे माझा तुझ्यावर

July 22, 2014
तुझ्या डोळ्यातील अश्रू, माझ्या डोळ्यात लपवेल.. . तुझ्याकडे येणारे सारे दुःख, स्वःतावर झेलेल.. . तुझ्या रस्त्यातील काटे, माझ्या हातांनी...Read More

अशी हवी जरी

December 09, 2013
एक तरी मैत्रीण अशी हवी जरी न बघता पुढे गेलो तरी मागुन आवाज देणारी आपल्यासाठी हसणारी वेळ आलीच तर अश्रूही पुसणारी स्वतःच्या घासातला घास आठवणी...Read More

अशी आहे माझी प्रेयसी

July 20, 2013
माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी प्रेमाला प्रेम समजणारी ती प्रेयसी आहे माझी मीजसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी... खुबसुरत नसलीतरी, ...Read More

तिला माहीत आहे

February 04, 2012
तिला माहीत आहे मी नाही राहू शकत तिच्या शिवाय..... भेटायच होत मला, म्हणून बघायची ओढ लागली, पण उशीर झाला म्हणून ट्रेन पकडायची जास्त गरज...Read More
Powered by Blogger.