तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं

तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं कधी मी जिंकावं म्हणून तुलाएकदा तरी हरताना पाहाय...

Read more »

प्रेयसी कशी असावी प्रेयसी कशी असावी

प्रेयसी कशी असावी? राई एवढ्या हृदयात आभाळाएवढे प्रेम करणारी प्रेयसी कशी असावी? दिलेल्या छोट्या वस्तुंविषयी अभिमान असणारी प्रेयसी कशी असावी? ...

Read more »

एक ना एक दिवसतरी "माझी" करीन मी तुला एक ना एक दिवसतरी "माझी" करीन मी तुला

तुझ्या नकळत मी तुझ्यावर प्रेम केलं तुझ्या बरोबर आयुष्यभर राहण्याचं स्वप्न पाहीलं तुझ्यामुळेच प्रेमाचा खरा अर्थ मला कळला पण या प्रेमा...

Read more »

अशी असावी ती अशी असावी ती

अशी असावी ती नाही भेटलो मी दिवसभर तर तीने खुप बैचेन व्हावं संध्याकाळी ऒफ़िसबाहेर भेटून मला अगदि सरप्राईज द्याव भेटण्यासाठीठरलेल्या जागी तीन...

Read more »

अशी असावी ती अशी असावी ती

अशी असावी ती नाही भेटलो मी दिवसभर तर तीने खुप बैचेन व्हावं संध्याकाळी ऒफ़िसबाहेर भेटून मला अगदि सरप्राईज द्याव भेटण्यासाठीठरलेल्या जागी त...

Read more »

अशी असावी माझी प्रेयसी अशी असावी माझी प्रेयसी

♥♥♥ ... अशी असावी माझी प्रेयसी... ♥♥♥ थोडी लाजरी, गोड हसरी, नव्या गंधाने, नव्या रंगाने, कोमल कळीसारखी, आयुष्य उमलवणारी...!!! डोळ्याम...

Read more »
 
Top