Header Ads

Showing posts with label अशी असावी माझी प्रेयसी. Show all posts
Showing posts with label अशी असावी माझी प्रेयसी. Show all posts

तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं

July 02, 2015
तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं कधी मी जिंकावं म्हणून तुलाएकदा तरी हरताना पाहाय...Read More

प्रेयसी कशी असावी

March 13, 2015
प्रेयसी कशी असावी? राई एवढ्या हृदयात आभाळाएवढे प्रेम करणारी प्रेयसी कशी असावी? दिलेल्या छोट्या वस्तुंविषयी अभिमान असणारी प्रेयसी कशी असावी? ...Read More

अशी असावी ती

July 27, 2013
अशी असावी ती नाही भेटलो मी दिवसभर तर तीने खुप बैचेन व्हावं संध्याकाळी ऒफ़िसबाहेर भेटून मला अगदि सरप्राईज द्याव भेटण्यासाठीठरलेल्या जागी तीन...Read More

अशी असावी ती

July 20, 2013
अशी असावी ती नाही भेटलो मी दिवसभर तर तीने खुप बैचेन व्हावं संध्याकाळी ऒफ़िसबाहेर भेटून मला अगदि सरप्राईज द्याव भेटण्यासाठीठरलेल्या जागी त...Read More
Powered by Blogger.