Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अशी असावी ती.. Show all posts
Showing posts with label अशी असावी ती.. Show all posts

अशी असावी ती.

December 23, 2012
दीसलोका मी हलकेच लाजावी ती, नंतर मग एक मस्‍त झकास स्‍माईल द्यावीती. मित्रानसमोर मला दुरुनच बघावी ती, एकांतात मात्र माझ्या मिठीत निजावी...