अशिच येशिल तु तेव्हा. अशिच येशिल तु तेव्हा.

सोना....... अशिच येशिल तु तेव्हा मन होइल वेडे माझे पुन्हा पुन्हा पक्षिहि गीत गातिल पाहुन तुजला हळुच लाजेल सोनचाफा पानामधुनिया.... ... ...

Read more »
 
Top