Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अविस्मरणीय संध्याकाळ. Show all posts
Showing posts with label अविस्मरणीय संध्याकाळ. Show all posts

रोज मरणार नाही

November 25, 2013
नात जुळताना मनाला सांगायच  हे कधी तरी तुटणार आहे ... . हाती असलेला हात आज  ऊद्या कधी सुटणार आहे ... . मग मनही थोड खंबीर होईल  ते ऊग...

अवघड जातोय

September 25, 2013
किती सहजच बोलते ती, किती सहजच हसते ती, आठवण आली तर किती सहज सांगते ती..... अशी का आहे ती "सहजच".... किती सहज बोलते, "व...

कधीतरी

September 20, 2013
कधीतरी अशीच एक संध्याकाळ असेल कधीतरी अशीच एक संध्याकाळ असेल, ह्रदयात तूझी प्रीत अन ओठावर गीत असेल...सगळया आठवणी क्षणात डोळयासमोरून जातील,...

काळीज माझ तू

April 17, 2013
मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर, पण तिला ते ओळखता आले नाही, मी तर नेहमी तिचाच होतो, पण तिलाच माझ होता आले नाही. माझ्या मनातले खरे प्रे...

एक विश्वास

March 20, 2013
आपला कोणी प्रियकर अथवा प्रेयसी असणे म्हणजेच प्रेम नसते.. . रोज रोज "आय लव्ह यु" म्हणणे म्हणजेच प्रेम नसते... . तर आपल्या आयुष्या...

विश्वास

May 28, 2012
विश्वास बनून माणसे जीवनात येतात, स्वप्न होऊन मनात घर करून जातात, सुरुवातीला विश्वास देतात कि ते आमचे आहेत, मग का कोणास ठाऊक एकटे सोडून ...

तू असा कसा

January 20, 2012
मनातले प्रेम चेह-यावर दिसू देत नाहीस, डोळ्यांनी बोलतोस पण ओठांवर येऊ देत नाहीस, तुझा हा प्रेमाचा खेळ मी ओळखू ... तरी कसा....!! सांग ...