प्रेम या शब्दाचा अर्थच थोडा वेगळा आहे. प्रेम या शब्दाचा अर्थच थोडा वेगळा आहे.

प्रेम !! या शब्दाचा अर्थच थोडा वेगळा आहे या दोन शब्दातच मानतील भाव सगळा आहे मी तुझावर खूप प्रेम करतो ...... हे ऐकल्यावरच मन कसं भर भरून येत...

Read more »
 
Top