Header Ads

Showing posts with label अर्थच थोडा वेगळा आहे. Show all posts
Showing posts with label अर्थच थोडा वेगळा आहे. Show all posts

एक वेगळी कहाणी

November 26, 2013
इथे प्रत्येकाला आहे आपले दुःख  प्रत्येकाची एक वेगळी कहाणी ... दुसऱ्य़ाचे दुःख कोण समजणार ? प्रत्येकाची आहेत आपली रडगाणी ! खूप भेटतात मि...Read More

खोल असावे लागते

November 24, 2013
पोहोण्या साठी पाणी सुध्धा थोडे खोल असावे लागते... एकदम पाण्यात पडल्यावर पोहता येतं, असं थोडंच आहे? पोहण्याचंही तसंच. स्वत: काठावर बसायच...Read More

मला गमावलं

January 25, 2012
गमावलं मी पण होतं.. गमावलं तिने पण होतं.. फरक फक्त एवढा आहे..?? ... तिला मिळविण्या करीता मी सर्व काही गमावलं.. अन्..?? ति ने सर्व काही...Read More

प्रेमाचा खरा अर्थ

February 27, 2011
प्रेमाचा खरा अर्थ…… दूरवरच्या माळावर मला एक वड दिसला होता माझ्याप्रमाणेच तोही मला एकटा वाटला मी त्याला विचारलं टुझ्याही मनात तेच चाल...Read More
Powered by Blogger.