Header Ads

Showing posts with label अपूर्ण प्रेम आपल. Show all posts
Showing posts with label अपूर्ण प्रेम आपल. Show all posts

अपूर्ण प्रेम आपल

August 23, 2014
अपूर्ण प्रेम आपल… माझ प्रेम कधी कलाल नाही तुला, म्हनुनच कायमचा सोडून गेलास मला,..... मी वेड्यासारखी प्रेम करत राहिले तुझ्यावर, आणि त...Read More

मनावरचा मार

December 16, 2013
शरीरावर झालेला वार कालांतराने विरून जातो, पण मनावर झालेली जखम मात्र कधीच मिळून येत नाही. मिटणं तर केवळ अशक्य. म्हणून कोणाच्या मनाला लागेल ...Read More

प्रेम हे गरजेच असतच

December 08, 2013
त्या दोघांचा ब्रेक ऑफ झला होता...त्याला नोकरी लागायला वेळ होती अजुन... पण ती थांबायला तयार नव्हती....शेवटी गेली ती त्याला सोडून..... आणि...Read More

यश मात्र अटळ असते

September 28, 2013
कधी कधी निवडलेल्या वाटांचा आपल्यालाच वीटयेतो, नवीन वाटा शोधण्याइतके आपण कधी धीट होतो.. भुरळ घालणारी कुठलीच वाट सरळ नसते, निश्चयाने पाऊल टाक...Read More

आपले प्रेम शोधणारे

August 19, 2012
खरच काही मुले असतातच असे.... एखाद्या मुलीवर मनापासून प्रेम करणारे, तिच्यावरच प्रेम करणारे... मुले असतातच असे, तिचे सर्व हट्ट पुर...Read More

केल होत मी प्रेम

December 11, 2011
केल होत मी प्रेम ..... तुझ्या गोड हसण्यावर, तुझ्या शांत स्वभावावर, तुझ्या डोळ्यांवर, केल होत मी प्रेम ..... तुझ्या मंजुळ बोलण्यावर, ...Read More

प्रेम कधी करू नये

August 26, 2011
प्रेम कधी करू नये, हे प्रेम केल्यावरच कळत, आणि, प्रेम आंधळ असत, हे लग्न केल्यावरच कळत, ...आणि, हे कोणाला माहित नसत, म्हणूनच जग फसत.Read More
Powered by Blogger.