Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अपराधी मीचं आहे.. Show all posts
Showing posts with label अपराधी मीचं आहे.. Show all posts

अपराधी मीचं आहे.

June 29, 2013
हृदयाला दिल्या वेदना,तेवढ्या त्या घेऊन जा.. उध्वस्त झालेल्या घरट्याला,एकदातरी पाहून जा.. आजवर मोजल्या मी तारखा,फक्त गगनात तुटताना.. मीह...