अपराधी मीचं आहे. अपराधी मीचं आहे.

हृदयाला दिल्या वेदना,तेवढ्या त्या घेऊन जा.. उध्वस्त झालेल्या घरट्याला,एकदातरी पाहून जा.. आजवर मोजल्या मी तारखा,फक्त गगनात तुटताना.. मीह...

Read more »
 
Top