अनेक माणसं भेटतात. अनेक माणसं भेटतात.

जीवनाच्या प्रवाहात अनेक माणसं भेटतात, काही आपल्याला साथ देतात  काही सांडून जातात ........ काही दोन पावलेच चालतात, आणि कायमची लक्षात रा...

Read more »
 
Top