मी भुलत  गेलो मी भुलत गेलो

'तुझ्या अशा फसव्या नजरानाच मी भुलत  गेलो......' 'तु सोडत होतीस मोकळे केस, मी माञ गुंतत गेलो....' 'तुझ्या जादुई हसण्या...

Read more »

शेवटचं एकदाच मला भेटशील का शेवटचं एकदाच मला भेटशील का

वेळ असेल तुला तर एकदाच मला भेटशील का.... दोन शब्द बोलायचे होते थोडं ऐकून घेशील का...? पूर्वी तू माझ्याशी खुप काही बोलायचास वेळ नसला...

Read more »

आयुष्यभर मैत्री टिकव आयुष्यभर मैत्री टिकव

मैत्रीतल्या प्रेमाला दुसरा अर्थ लावू नकोस,, आयुष्यभर मैत्री टिकव,मध्येच सोडून जाऊ नकोस.. जीवनाच्या एका वळणावर भेट झाली आपली,, ...

Read more »
 
Top