अनपेक्षित. अनपेक्षित.

का असावी कोणासाठी अपेक्षा का असावी आशा निराशा जगत राहावे जगण्याचे मार्ग असेच जगावे आयुष्य अनपेक्षित जगलो अनेक उमेदी आशा-अपेक्षा का...

Read more »
 
Top