Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अनपेक्षित.. Show all posts
Showing posts with label अनपेक्षित.. Show all posts

अनपेक्षित.

August 30, 2012
का असावी कोणासाठी अपेक्षा का असावी आशा निराशा जगत राहावे जगण्याचे मार्ग असेच जगावे आयुष्य अनपेक्षित जगलो अनेक उमेदी आशा-अपेक्षा का...