कधी अस्त होत नाही कधी अस्त होत नाही

मी माझ्यासाठी जगतो की तुझ्यासाठी हेच कळत नाही... रोज सूर्य ,चंद्र येवून जातात तुझा मात्र मनात कधी अस्त होत नाही...

Read more »

मी भुलत  गेलो मी भुलत गेलो

'तुझ्या अशा फसव्या नजरानाच मी भुलत  गेलो......' 'तु सोडत होतीस मोकळे केस, मी माञ गुंतत गेलो....' 'तुझ्या जादुई हसण्या...

Read more »

एक अनोळखी एक अनोळखी

एक अनोळखी ... तरी पण का वाटतंय.. तुजे आणि माजे नाते पूर्वीचे ते किती .. ऋणानुबंध जुळले छान ते किती... ना नाव माहिती होते ...ना गाव माहि...

Read more »

मला पसंद आहे मला पसंद आहे

माझ्यापेक्षा तुझ्यात रमूनजाने मला पसंद आहे... तुझ्या डोळ्यात रमून जाण्यात एक वेगळाच आनंद आहे...[♥] तुला हसवण्यापेक्षातुला रडवणे मला पसंद आह...

Read more »

शेवटचं एकदाच मला भेटशील का शेवटचं एकदाच मला भेटशील का

वेळ असेल तुला तर एकदाच मला भेटशील का.... दोन शब्द बोलायचे होते थोडं ऐकून घेशील का...? पूर्वी तू माझ्याशी खुप काही बोलायचास वेळ नसला...

Read more »

आज पुन्हा ती भेटली आज पुन्हा ती भेटली

आज पुन्हा ती भेटली.. अन मनाने उंच झेप घेतली. पुन्हा तोच अल्लड वारा.. साद घालतो त्या शपथांची.. साथीस त्याच्या सुगंध फुलांचा.. करी आठवण...

Read more »

अनपेक्षित भेट अनपेक्षित भेट

आज पुन्हा तुझी-माझी भेट झाली... माझ्या डायरीची पानं नवी-कोरी झाली.... समोर आलीस सारं पुन्हा आठवले... मिटलेले मनाचे दरवाजे अलगद उघडले......

Read more »

फक्त तुला भेटण्यासाठी फक्त तुला भेटण्यासाठी

मी सुदधा खिडकिच्या गजातुन पाउस बघत असतो "कशी आहे ती सांग ना रे"अस सारख त्याला विचारत असतो..... तुझ्या सोबत धुन्द भिजलेल्या छळ...

Read more »

प्रेमाचा खरा अर्थ प्रेमाचा खरा अर्थ

प्रेमाचा खरा अर्थ…… दूरवरच्या माळावर मला एक वड दिसला होता माझ्याप्रमाणेच तोही मला एकटा वाटला मी त्याला विचारलं टुझ्याही मनात तेच चाल...

Read more »
 
Top