Header Ads

Showing posts with label अनपेक्षित भेट. Show all posts
Showing posts with label अनपेक्षित भेट. Show all posts

मी भुलत गेलो

November 26, 2013
'तुझ्या अशा फसव्या नजरानाच मी भुलत  गेलो......' 'तु सोडत होतीस मोकळे केस, मी माञ गुंतत गेलो....' 'तुझ्या जादुई हसण्या...Read More

एक अनोळखी

September 27, 2013
एक अनोळखी ... तरी पण का वाटतंय.. तुजे आणि माजे नाते पूर्वीचे ते किती .. ऋणानुबंध जुळले छान ते किती... ना नाव माहिती होते ...ना गाव माहि...Read More

मला पसंद आहे

July 21, 2013
माझ्यापेक्षा तुझ्यात रमूनजाने मला पसंद आहे... तुझ्या डोळ्यात रमून जाण्यात एक वेगळाच आनंद आहे...[♥] तुला हसवण्यापेक्षातुला रडवणे मला पसंद आह...Read More

आज पुन्हा ती भेटली

April 09, 2012
आज पुन्हा ती भेटली.. अन मनाने उंच झेप घेतली. पुन्हा तोच अल्लड वारा.. साद घालतो त्या शपथांची.. साथीस त्याच्या सुगंध फुलांचा.. करी आठवण...Read More

अनपेक्षित भेट

March 07, 2011
आज पुन्हा तुझी-माझी भेट झाली... माझ्या डायरीची पानं नवी-कोरी झाली.... समोर आलीस सारं पुन्हा आठवले... मिटलेले मनाचे दरवाजे अलगद उघडले......Read More

प्रेमाचा खरा अर्थ

February 27, 2011
प्रेमाचा खरा अर्थ…… दूरवरच्या माळावर मला एक वड दिसला होता माझ्याप्रमाणेच तोही मला एकटा वाटला मी त्याला विचारलं टुझ्याही मनात तेच चाल...Read More
Powered by Blogger.