Header Ads

Showing posts with label अधुरे प्रेम.. Show all posts
Showing posts with label अधुरे प्रेम.. Show all posts

अधुरे प्रेम...

September 11, 2012
आपणच तोडायला हवेत आता सारे बंध.. दूर सारायला हवा हळव्या स्मृतींचा गंध.. अलगद सोडवून टाकू प्रेमाचे हे रेशीमधागे.. वळून पहायलाही काही ठेवायचं ...Read More
Powered by Blogger.