अधुरे प्रेम... अधुरे प्रेम...

आपणच तोडायला हवेत आता सारे बंध.. दूर सारायला हवा हळव्या स्मृतींचा गंध.. अलगद सोडवून टाकू प्रेमाचे हे रेशीमधागे.. वळून पहायलाही काही ठेवायचं ...

Read more »
 
Top