Header Ads

Showing posts with label अजूनही आहे. Show all posts
Showing posts with label अजूनही आहे. Show all posts

अजूनही आहे

November 24, 2013
बदललोय मी आता असं म्हणतात सारे.विसरलोय तुला मी असंही म्हणतात सारे. पण श्वासागणिक तुझं नाव घेण्याची सवय अजूनही आहे .बदललाय मी माझा रस्ता शो...Read More

आलाय आज

November 22, 2013
मुलीच्या नजरेतून:- ती पहिल्या बेंचवरुन वळुन बघते अणि मनातल्या मनात बोलते, "thank God!! .. आलाय आज." . . . मुलांच्या नजरेतून:- मु...Read More
Powered by Blogger.