Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अजूनही आहे. Show all posts
Showing posts with label अजूनही आहे. Show all posts

अजूनही आहे

November 24, 2013
बदललोय मी आता असं म्हणतात सारे.विसरलोय तुला मी असंही म्हणतात सारे. पण श्वासागणिक तुझं नाव घेण्याची सवय अजूनही आहे .बदललाय मी माझा रस्ता शो...

आलाय आज

November 22, 2013
मुलीच्या नजरेतून:- ती पहिल्या बेंचवरुन वळुन बघते अणि मनातल्या मनात बोलते, "thank God!! .. आलाय आज." . . . मुलांच्या नजरेतून:- मु...