Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अजून कोणीच नसाव.. Show all posts
Showing posts with label अजून कोणीच नसाव.. Show all posts

अजून कोणीच नसाव.

July 21, 2013
फक्त तुलाच पाहत बसाव... तुझ्यातच माझ विश्व शोधाव, अन शोधता शोधता,तुझ्यातच हरवून जाव... तू बोलत असलीस कि अस वाटत, तू फक्त बोलतचरहाव, अन मी फक...