अजुनही आहे. अजुनही आहे.

अजुनही........ अजुनही मनातून, तुझी छबि हटत नाही, तू गेलास तरी, मी मात्र रडत नाही ! अजुनही माझ्याभोवती, तू वावरतोस, तुझा स्पर्श हवेतून, अजुन...

Read more »
 
Top