Header Ads

Showing posts with label अजुन सुंदर होईल. Show all posts
Showing posts with label अजुन सुंदर होईल. Show all posts

अजुन सुंदर होईल

July 24, 2013
कधी कधी ( Good Night)म्हणजे Plz फोन ठेऊ नकोस मला बोलायच आहे. . कधी कधी ( Bye) म्हणजे, Plz थांब मलाअजुन तुलाडोळ्यात सामावुन घ्यायच आहे . कध...Read More

सांग ना माझी होशील का

April 04, 2013
कसं सांगू तुला , झालाय किती आतुर , तुझ्यासाठी हा जीव माझा सुचत नाही दुसरं काही तुझ्याशिवाय मला, म्हणूनच विचारतोय तुला, सांग ना मा...Read More
Powered by Blogger.