Header Ads

Showing posts with label अजुन काय हवे असते. Show all posts
Showing posts with label अजुन काय हवे असते. Show all posts

अजुन कायहवं असतं

December 09, 2013
मनाच्या साधेपणातच माणसांच मोठेपण सामावलेलं असतं; अशी माणसं पहिल्या भेटीतच लळा लावतात; त्यांचे आपले ऋणानुबंध कायमचे जुळतात; अशी जीव्हाळा...Read More

हे प्रेम असते

July 25, 2013
न सांगता कळणारे, अन कळून हि न सांगता येणारे असे हे प्रेम असते...♥♥ डोळ्यात नेहमी दिसणारे, पण वाचता न येणारे असे हे प्रेम असते...♥♥ काळजीत...Read More

जमेल का रे

June 27, 2012
जमेल का रे तुला कधी माझ्या डोळ्यात बघणे ,  माझ्यात हरवून जाने जमेल का रे तुला कधी भेटायला आल्यावर माझ्या नजरेला नजर देन जमेल का रे तु...Read More

अजुन काय हवे असते

February 28, 2011
एकच चहा, तो पण कटींग... एकच पीक्चर, तो पण टेक्स फ्री... एकच साद, ती पण मनापासुन... अजुन काय हवे असते आपल्या मित्रांकडून एकच कटाक्श, तो ...Read More
Powered by Blogger.