अजुन कायहवं असतं अजुन कायहवं असतं

मनाच्या साधेपणातच माणसांच मोठेपण सामावलेलं असतं; अशी माणसं पहिल्या भेटीतच लळा लावतात; त्यांचे आपले ऋणानुबंध कायमचे जुळतात; अशी जीव्हाळा...

Read more »

हे प्रेम असते हे प्रेम असते

न सांगता कळणारे, अन कळून हि न सांगता येणारे असे हे प्रेम असते...♥♥ डोळ्यात नेहमी दिसणारे, पण वाचता न येणारे असे हे प्रेम असते...♥♥ काळजीत...

Read more »

जमेल का रे जमेल का रे

जमेल का रे तुला कधी माझ्या डोळ्यात बघणे ,  माझ्यात हरवून जाने जमेल का रे तुला कधी भेटायला आल्यावर माझ्या नजरेला नजर देन जमेल का रे तु...

Read more »

अजुन काय हवे असते अजुन काय हवे असते

एकच चहा, तो पण कटींग... एकच पीक्चर, तो पण टेक्स फ्री... एकच साद, ती पण मनापासुन... अजुन काय हवे असते आपल्या मित्रांकडून एकच कटाक्श, तो ...

Read more »
 
Top