कळ्तील तुला चुका पण मी माफ़ केल्यावर कळ्तील तुला चुका पण मी माफ़ केल्यावर

पाखरे परत येतील साजं टळून गेल्यावर मेघ दाटून येतील उंन पोळून गेल्यावर सरी धावून येतील रानं जळून गेल्यावर सुखही परत येईल दु:खं छ्ळून गेल्...

Read more »

अगदी खरं आहे. अगदी खरं आहे.

मला अनुभव आहे २ महिन्यापुर्वीचा, तीला माझ्यासाठी वेळ नाहीये का तर घरच्यामुळे...!....! पण मग आता मी तीच्यासाठी राहिलो नाहिये कारण ज्या व्यक...

Read more »
 
Top