नाजुक फुलासारखी नाजुक फुलासारखी

मैत्रीण माझी नाजुक फुलासारखी  वाऱ्याबरोबर डोलणाऱ्या इवलाश्या रोपटयासारखी हसण तिच खळखळणाऱ्या झऱ्यासारख  मनही तिच त्यातील निर्मळ पाण्यासार...

Read more »

अखेर मी जिंकलो अखेर मी जिंकलो

"अखेर मी जिंकलो..." हॉलचा दरवाजा ढकलून मी विचारलं, "मे आय कम इन सर? "येस' "Good Morning Sir, Good Mornin...

Read more »

ती जिंकायची ती जिंकायची

फुलाने अपेक्षा केली का कधी काट्या कङून आधाराची ? जमिनीने कधी वाट पाहिली का आभाळाच्या सावलीची? किना-याला वाटली का कधी भिती समुद्राच्या पाण...

Read more »

जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते

जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते, आनन्द दाखवायला "हास्यची" गरज नसते, दुःख दाखवायला "आसवान्ची " गरज ...

Read more »
 
Top