Header Ads

Showing posts with label "ILOVE U " म्हणावं.. Show all posts
Showing posts with label "ILOVE U " म्हणावं.. Show all posts

Who I m

June 29, 2014
It's possible to feel so much hate you stop feeling it at all.Like a fish not knowing it's in water.Why defend yourself to men to...Read More

माझ्याजवळ आहॆस

June 07, 2014
तू कूठेही असलीस तरी माझ्याजवळ आहॆस तू कशही असलीस तरी आजही माझी आहे फ़रक एवढाच की मी आज तुझा राहीलॊ नाही माझ्या स्वप्नांत...Read More

I miss u shona ...

November 22, 2013
ति मला नेहमी विचारायची ""तु माझाच आहेस ना ?"" आणि मग मीही तिच्या त्या भोळ्या चेहर्यावरुन.... . हात फिरवून...Read More

For my Love

July 24, 2013
... For my Love ... तुझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणारे लाखो तुला भेटतील.. पण माझ्याआयुष्यात तुझी जागा घेणारी फक्त तू एकटीच असशील ...!...Read More

"ILOVE U " म्हणावं.

July 20, 2013
हवं आहे अस कोणीतरी,ज्याला आपण आपलंसं मानावं... हवं आहे अस कोणीतरी,ज्याने आपल्याला जाणाव... हवं आहे अस कोणीतरी,ज्याच्याबरोबर आपणही कधीतरी...Read More

प्रेमाचं_हे_असच_असतंय

June 05, 2013
प्रेमाचं हे असच असतंय कुणालाही काही कळत नसतंय जरी कळल सगळ्यांना कळतंय पण मनाला वळत नसतंय , प्रेमाचं हे असच असतंय सगळ काही माफ असतंय जरी...Read More
Powered by Blogger.