Who I m Who I m

It's possible to feel so much hate you stop feeling it at all.Like a fish not knowing it's in water.Why defend yourself to men to...

Read more »

माझ्याजवळ आहॆस माझ्याजवळ आहॆस

तू कूठेही असलीस तरी माझ्याजवळ आहॆस तू कशही असलीस तरी आजही माझी आहे फ़रक एवढाच की मी आज तुझा राहीलॊ नाही माझ्या स्वप्नांत...

Read more »

I miss u shona ... I miss u shona ...

ति मला नेहमी विचारायची ""तु माझाच आहेस ना ?"" आणि मग मीही तिच्या त्या भोळ्या चेहर्यावरुन.... . हात फिरवून...

Read more »

For my Love For my Love

... For my Love ... तुझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणारे लाखो तुला भेटतील.. पण माझ्याआयुष्यात तुझी जागा घेणारी फक्त तू एकटीच असशील ...!...

Read more »

"ILOVE U " म्हणावं. "ILOVE U " म्हणावं.

हवं आहे अस कोणीतरी,ज्याला आपण आपलंसं मानावं... हवं आहे अस कोणीतरी,ज्याने आपल्याला जाणाव... हवं आहे अस कोणीतरी,ज्याच्याबरोबर आपणही कधीतरी...

Read more »

प्रेमाचं_हे_असच_असतंय प्रेमाचं_हे_असच_असतंय

प्रेमाचं हे असच असतंय कुणालाही काही कळत नसतंय जरी कळल सगळ्यांना कळतंय पण मनाला वळत नसतंय , प्रेमाचं हे असच असतंय सगळ काही माफ असतंय जरी...

Read more »
 
Top